Informacja - ogłoszenie o wystąpieniu Grypy ptaków dzikich H5N8 u dzikich ptaków.

W związku ze stwierdzeniem wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  podtypu H5N8  u dzikich ptaków na terenie powiatu Świnoujście, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świnoujściu  informuje, iż

- dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku  zakażenia wirusem HPAI /H5N8 u człowieka

- w ramach środków prewencyjnych wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób  zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami na których znajdują się ślady ptasich odchodów

- wirus może być przeniesiony na odzieży, sprzęcie czy poprzez zanieczyszczoną paszę

- wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej

- najbardziej wrażliwe na zakażenia wirusem grypy ptaków wywoływanych przez wirus H5N8 są indyki i kury, gęsi i kaczki w mniejszym stopniu, jest również możliwy u drobiu przebieg bezobjawowy

- głównym źródłem zakażenia dla drobiu są dzikie ptaki, dlatego wszyscy hodowcy drobiu, w szczególności posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa poprzez:

  • zabezpieczenie drobiu przed kontaktem z dzikimi ptakami poprzez:  szczelne przykrycie, zabezpieczenie  pojemników z karmą i wodą, ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami  w których utrzymywany jest drób, wyłożenie mat dezynfekcyjnych i  dezynfekcja pojazdów wjeżdżających do gospodarstwa, używanie obuwia i odzieży ochronnej na terenie gospodarstwa oraz zabezpieczenie ściółki przed dostępem dzikich ptaków

- każdy przypadek wzmożonych zachorowań u drobiu, ponadnormatywne upadki ptaków dzikich powinny być zgłaszane do powiatowego lekarza weterynarii.

Wytworzył:
(2016-11-15)
Udostępnił:
Maciej Dembiński
(2016-11-15 12:45:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Dembiński
(2016-12-05 11:01:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki