Zdarzenia podlegające obowiązkowi zgłoszenia

 

 

Zdarzenia podlegające obowiązkowi zgłaszania:


- padnięcie bydła, owiec, kóz;

- każde upadki większej ilości zwierząt ( wszystkie padłe zwierzęta należy niezwłocznie przekazać do zakładu utylizacji za potwierdzeniem odbioru);

- nietypowe, agresywne zachowanie zwierząt;

- kontakt zwierząt dzikich (lisy) ze zwierzętami domowymi,

- pokąsania przez zwierzęta dzikie

- zachorowanie i objawy u większej ilości zwierząt;

- silny ślinotok u zwierząt głównie przeżuwaczy;

- zmiany pęcherzowe na skórze, w okolicach racic;

- większe upadki ptactwa.


Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Dembiński
(2011-09-14 10:17:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Dembiński
(2011-09-14 10:20:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki