materiał szczególnego ryzyka (SRM)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świnoujściu przypomina o konieczności prawidłowego zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka (SRM) powstającego w gospodarstwach rolnych w trakcie uboju przeżuwaczy na użytek własny. 

PLW informuje, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek przekazywania materiałów SRM powstałych w czasie uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz do uprawnionych zakładów utylizacyjnych.

Najbliższe zakłady utylizacyjne dla powiatu  Świnoujście:

Zakład Struga S.A  tel.52 351 10 39    tel. kom.668 570 592,

zakład pozyskiwania i przeładunku Karlino Tel 094 311 92 50 tel /fax 094 311 72 38

Przekazaniu SRM do zakładu utylizacyjnego, winien  towarzyszyć Dokument Handlowy na materiał kat. 1. W/w dokument jest wystawiany w 2 egzemplarzach - jeden powinien pozostać w gospodarstwie  przekazującym   SRM , do okazania w czasie kontroli Inspekcji Weterynaryjnej. 

Materiał szczególnego ryzyka to:

  1. u cieląt do 6 m-ca życia: migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezka, inne uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające przy uboju i obróbce poubojowej, jeżeli miały kontakt z SRM;
  2. u owiec i kóz do 12 miesięcy życia: jelito biodrowe, śledziona, inne uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające przy uboju i obróbce poubojowej, jeżeli miały kontakt z SRM;
  3. u owiec i kóz powyżej 12 miesiąca życia: Czaszka łącznice z  mózgiem i oczami, migdałki, jelito biodrowe, śledziona, rdzeń kręgowy, inne uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające przy uboju i obróbce poubojowej, jeżeli miały kontakt z SRM;
Wytworzył:
Aleksandra Padula
(2017-02-27)
Udostępnił:
Maciej Dembiński
(2017-02-27 13:06:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Dembiński
(2017-02-27 13:06:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki