Wznowienie funkcjonowania Terenowej Pracowni Diagnostyki Włośnicy

Ogłoszenie

Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świnoujściu od dnia 12.01.2015 r. zostaje wznowiona praca tutejszej Pracowni Diagnostyki Włośnicy (TPDW63-32 w Świnoujściu). Tym samym przyjmowanie prób mięsa do badania w kierunku obecności włośni Trichinella Spp będzie realizowane wg wcześniej obowiązujących zasad tj.:

Próby do badania przyjmowane są w dni powszednie, 

w godzinach od 7.15 - do 15.15.

 

Badania wykonywane są w każdy wtorek i piątek wg następujących zasad:

 • próby przyjęte w piątek po godzinie 9.00 oraz w poniedziałek i wtorek do godziny 9.00 - badanie we wtorek;
   
 • próby przyjęte we wtorek po godzinie 9.00 oraz w środę, czwartek i piątek do godziny 9.00 - badanie w piątek.

 

Przygotowanie próbki do badania:

BADANIE NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI WYKONUJE SIĘ W MIĘŚNIACH. PRÓBY 
Z PRZEWAŻAJĄCĄ ILOŚCIĄ TŁUSZCZU LUB POWIĘZI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO BADANIA

Próbkę w ilości ok. 200 g należy pobrać z następujących miejsc predylekcyjnych:

 • filary przepony w przejściu do części ścięgnistej lub
 • część żebrowa / mostkowa przepony;
 • mięśnie żuchwowe, 
 • mięśnie międzyżebrowe,
 • mięśnie przedramienia,
 • mięśnie języka.

Dane niezbędne do badania:

 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy zleceniodawcy,
 • Imię nazwisko, adres zamieszkania oraz  telefon kontaktowy posiadacza mięsa (jeżeli inny niż zleceniodawcy),
 • Adres przechowywania mięsa, z którego pobrano próbkę do badania,
 • Miejsce pochodzenia zwierzęcia (numer obwodu łowieckiego, powiat),
 • Data i godzina odstrzału,
 • Wiek zwierzęcia,
 • Waga zwierzęcia,
 • Płeć zwierzęcia.
Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Dembiński
(2015-01-09 08:14:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Dembiński
(2015-01-09 08:18:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki